Міжнародна науково-практична конференція «Політика і духовність в умовах глобальних викликів»

23.10.2013

Міжнародна науково-практична конференція «Політика і духовність в умовах глобальних викликів»,

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Політика і духовність в умовах глобальних викликів», яка відбудеться 25-26 лютого 2014 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

У роботі конференції планується участь провідних науковців вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів України та інших зарубіжних країн.

 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ:

 

· Суспільно-політичні трансформації сучасності. Роль культури та духовності у процесі глобалізації.

· Гуманізація політики як імператив сучасного світового розвитку.

· Політико-правові і моральні засади демократичної організації суспільства.

· Духовні засади політичного процесу та ціннісно-культурні механізми модернізації сучасної України.

· Проблеми становлення і розвитку легітимності державної влади у сучасній Україні у контексті формування політичної духовності.

 

 

РОБОЧІ МОВИ: українська, російська, англійська.

 

 

Участь у конференції можуть брати:

науковці та освітяни, докторанти, здобувачі, аспіранти та студенти старших курсів (ІІІ – V курсів), які подають заявку учасника (форма-зразок додаються) і матеріали доповідей (стаття) у встановленому порядку.

 

 

Матеріали науково-практичної конференції планується видати у збірнику наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін», який є фаховим виданням ВАК України з політичних наук.

 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції вирішуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.

Учасниками сплачується організаційний внесок* у розмірі 300 гривень.

 

Деталі за посиланням : http://www.ex.ua/637917248653