ukrgrom

ПРОГРАМА
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА

ЗА Україну, ЗА її волю, ЗА честь і славу, ЗА народ!

 

Мета: Українська соборна незалежна самостійна Держава, що базується на українських цінностях і опирається на сильні українські  громади,

 

Основа: українці, що об’єднані в українські громади (країни, міста, села),

виражаючи суверенну волю української нації,

спираючись на право українського народу на самовизначення

усвідомлюючи українські цінності, а також обов’язок їх захищати і примножувати,

дбаючи про забезпечення прав і свобод українців,

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,

 

Система українських цінностей:

  • Людина
  • Нація
  • Держава
  • Земля
  • Віра
  • Життя
  • Свобода вибору
  • Сім’я
  • Майбутнє

 

Кожен українець, усвідомлюючи свої цінності, мусить подбати про їх захист. Захист своїх інтересів, як людини і громадянина і полягають інтереси нації.

 

ПРОГРАМА

 

ДЕРЖАВА – українська, демократична, європейська.

Держава є ґарантом вільного розвитку української нації, реального зростання її добробуту та становлення громадянського суспільства.

ВЛАДА – українська, професійна, відповідальна.

Влада – українська, відкрита та підконтрольна громадянському суспільству.

ПОЛІТИКА – україноцентрична, ідеологічно різноманітна, суспільно відповідальна.

Політика базується на українських цінностях, пропорційній виборчій системі за відкритими списками на загальнодержавному та реґіональному рівнях. Прохідний відсоток до Верховної Ради України та місцевих представницьких органах відсутня. Формування виборчих блоків не допускається.

Здійснюється адміністративна реформа, у результаті якої країна ділиться на історичні землі: Київщина (з центром у Київі), Сіверщина (з центром у Чернігові), Закарпаття (з центром ув Ужгороді), Буковина (з центром у Чернівцях), Галичина (з центром у Львові), Волинь (з центром у Луцьку), Поділля (з центром у Хмельницькому), Полісся (з центром у Житомирі), Слобожанщина (з центром у Харкові), Таврія (з центром ув Одесі), Крим (з центром у Сімферополі), Донбас (з центром у Донецьку), Запоріжжя (з центром у Запоріжжі), Подніпров’я (з центром у Дніпропетровську).

РАДИ земель, формуються шляхом прямого виборчого права. Ради земель у свою чергу формують уряди земель.

В країні запроваджується двопалатний парламент.

Палата представників – обирається за пропорційною системою, формує більшість і уряд.

Палата земель – обирається за мажоритарною системою з рівним представництвом від кожної землі – 5 депутатів.   

ЦВК формується не за квотно-партійним принципом, а за професійною ознакою на 7 років. Діяльність ЦВК базується на постійно діючій інфраструктурі в столиці та реґіонах на базі Виборчого Кодексу та єдиного списку виборців.

Партія, яка набрала найбільшу кількість голосів формує більшість у парламенті та коаліційний уряд. Уряд складається з Прем’єр-міністра, першого віце-прем’єра, двох віце-прем’єрів та 9 міністрів: міністр внутрішніх справ, міністр економіки і торгівлі, міністр фінансів, міністр закордонних справ, міністр справедливості, міністр війни і миру, міністр сільського господарства, міністр промислової політики та енергетики, міністр культурної спадщини і туризму.

Главою держави є Президент України з правом вето на закони Верховної Ради України та правом розпуску парламенту. Президент є ґарантом Конституції. Президент виконує представницькі функції. Президент є Верховним головнокомандувачем.

 

Президент обирається всенародним голосуванням.

Парламент має право подолати вето Президента та оголосити йому імпічмент.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – реальне, відповідальне, представницьке.

Основою місцевого самоврядування є територіальна громада.

На рівні районних, міських, селищних та сільських рад – мажоритарна виборча система.

Вибори міських голів проходять у два тури.

Громада ініціює місцевий референдум з приводу вичерпного переліку питань, виписаних у відповідному Законі України

Статут територіальної громади ухвалюється місцевою радою та затверджується на місцевому референдумі.

Місцева рада, яка відмовляється винести ініціативу громади, на її вимогу, на референдум, розпускається рішенням Верховної Ради України.

Правовідносини територіальної громади та місцевої ради регулюються Законом «Про територіальну громаду та органи місцевого самоврядування».

Бюджет країни формується знизу вгору.

Місцева рада залишає у своєму розпорядженні 50% зібраних податків та зборів на реалізацію місцевих програм розвитку.

ПРАВОСУДДЯ – справедливе, незалежне, кваліфіковане.

Судова реформа забезпечить виборність та відповідальність суддів за винесені присуди. Суд справедливий за рахунок впровадження інституту присяжних. Гуманізація системи покарань, впровадження гідної громадянина системи покарань. Запровадження Національного Бюро Розслідувань (НБР) з найширшими повноваженнями у контексті боротьби із корупцією.

ЕКОНОМІКА – ринкова, конкурентна.

Стратегічним для Нації є вступ України до Європейського Союзу.           

Широкий розвиток підприємництва, малого і середнього бізнесу. Основа української економіки – виробник.

Через створення рівних умов для конкуренції, усунення чиновницьких перешкод на шляху підприємницької діяльності, зменшення податкового тиску і забезпечення стабільності податкової системи. Податкові органи мають бути у складі Мінфіну.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – фермерське, селянин – заможний.

 

Земля поділена на дві категорії: соціальна (під житлове, соціальне та промислове будівництво) та сільськогосподарського призначення. Земля першої категорії – товар. Земля другої категорії – оренда від 3 до 50 років.

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА – рівні можливості для всіх громадян України.

Громадяни України отримують рівні можливості для самореалізації. Соціальні програми та пенсії – достатні для забезпечення гідних умов життя.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я – доступна, кваліфікована.

Високий рівень охорони здоров’я досягається завдяки збільшенню державного фінансування до 5% ВВП, здешевленню ліків, розвитку страхової медицини, запровадженню сімейних лікарів, забезпеченню охорони материнства і дитинства, людей похилого віку та людей з фізичними вадами. Рекламу ліків, алкогольних та тютюнових виробів скасовано.

 

ОСВІТА – сучасна, якісна, доступна.

Середня освіта обов’язкова. Вища освіта – доступна для всіх громадян України.

 

ДУХОВНІСТЬ – гуманна, толерантна.

Основою духовності є розвиток особистості, об’єднання українського суспільства та міжконфесійна злагода через утворення Єдиної Української Помісної Церкви.

Тоталітарні секти та чужоземні церкви, що руйнують духовне здоров’я нації і не визнають українські і цінності заборонено.

 

МОВНА ПОЛІТИКА – цивілізована, зважена.

Статті Конституції України викласти у такій редакції:

Статтю 4 викласти в такій редакції:

 «В Україні існує єдине громадянство. Підставою набуття громадянства України є: а) Проживання на території України протягом п’яти років. б) знання законів України на рівні необхідному для нормальної адаптації в українське суспільство в) Знання державної мови та історії України, підтверджене сертифікатом після здачі спеціспиту.

Статтю 10 викласти в такій редакції:

 «Державною мовою в Україні є українська.

 Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

 Знання державної мови є обов’язковим для кожного громадянина України. Діловодство в Україні провадиться державною мовою.

 В Україні ґарантується вільний розвиток, використання і захист мов національних меншин України.

 Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування: російської, англійської, німецької, французької, іспанської.

 Застосування мов в Україні ґарантується Конституцією України та визначається законом ПРО ДЕРЖАВНУ МОВУ.

 

Статтю 11 викласти в такій редакції:

 «Держава сприяє консолідації та розвиткові української Нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної та культурної самобутності національних меншин України».

 

КУЛЬТУРА – українська, в міру консервативна, модерна.

Культурний простір та культурна спадщина Нації оберігаються спеціальним законом.

Іноземні виконавці сплачують 10% від прибутку отриманого на території України до спеціально створеного Фонду української культури.

Завезення книжкової продукції з-поза меж України обкладається митом в 100% від реальної вартості.

Інвестування у кіновиробництво, малярство, театральну справу, літературу, музичне мистецтво, скульптуру, музейну справу не обкладається податком протягом 20 років з дня ухвалення відповідного Закону «Про меценатство».

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР – україноцентричний, фаховий, сучасний.

Формується інформаційний ринок України. Власники ЗМІ оприлюднюються публічно і є соціально відповідальними перед суспільством.

Антиукраїнська діяльність забороняється.

 

УКРАЇНСЬКА АРМІЯ – боєздатна, професійна.

Армія є професійною. Кожен громадянин України зобов’язаний пройти початкову військову подготовку. Період такої підготовки не може складати більше 3 місяців. Витрати на оборону складають не менше 5% ВВП. Підприємства оборонно-промислового комплексу випускають конкурентноздатну військову техніку. Стратегічна мета –вступ до НАТО .

 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА – україноцентрична, послідовна.

Зовнішня політика є ефективним інструментом захисту українських цінностей на міжнародній арені. Реалізується курс на вступ України до Європейського Союзу та військових блоків, які об’єднують держави, віддані демократії, забезпеченню прав і свобод людини, свободи ЗМІ, верховенства права, принципам соціальної ринкової економіки та свободі слова. Це відкриє Україні перспективу долучення до ефективної колективної безпеки в Європі та можливість піднести на якісно вищий рівень демократію, економічний та військовий потенціал держави. Водночас Україна розвиватиме рівноправні і взаємовигідні відносини з сусідніми державами.

Забезпечується справжня підтримка українських громад за кордоном і створюється дієва система захисту від нелегальної імміґрації в Україну.

 

Наше гасло пряме і незмінне:

 

ЗА Україну, ЗА її волю, ЗА честь і славу, ЗА народ!