hike

Особиста автономія: українська правова перспектива

15.08.2017

Спільна доповідь про порушення прав людини на особисту автономію в Україні, проект конституційної реформи і листи президенту та депутатам

Ця доповідь підготовлена у березні-липні 2017 року громадськими організаціями «Автономна Адвокатура», «Українська Рада Вільнодумців і Віруючих» та «Інститут душевної релігії» і присвячена ситуації пригноблення особистої автономії та порушень прав людини в Україні. Це стосується верховенства права, права на життя, права власності, права на свободу та особисту недоторканність, права на свободу вираження поглядів, права на повагу до приватного життя, права на справедливий суд, права на свободу думки, совісті та релігії. Вказано системні проблеми, також наведено кричущі приклади порушення особистої автономії стосовно економічних бар'єрів у доступі до правосуддя, дискримінації малих релігійних груп, пацифістів та інших меншин, практик нав'язування етатизму та елітизму, наприклад, протиправної монополії адвокатури, монополії державної мови у медіа, надмірного примусу і недостатньої поваги до приватності та майнових прав в фіскальній та антикорупційній політиці. У доповіді наведено офіційну статистику злочинів проти особи та пред'явлення підозри у вчиненні злочинів, що свідчить про те, що більшість злочинів залишаються безкарними. Також наводяться результати дослідження застосування прав людини у судовій практиці, які свідчать про те, що суди дуже рідко керуються правами людини у вирішенні таких категорій справ, де захист прав людини є необхідним. Для вирішення зазначених проблем пропонується посилити гарантії захисту прав людини, особистої автономії та рівності у правах.

До спільної доповіді додано проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо особистої автономії, справедливості та верховенства права)", розроблений Автономною Адвокатурою, та копії листів з проханням внести цей законопроект, адресованих Президенту України П.О. Порошенку, голові Верховної Ради України А.В. Парубію, керівництву всіх депутатських фракцій і груп та профільних комітетів парламенту.

 

Joint Report on Violations of Personal Autonomy Human Rights in Ukraine

This report about oppression of personal autonomy, neglect of human rights in Ukraine is prepared by Autonomous Advocacy, Ukrainian Council of Freethinkers and Believers, and Institute of Open Religion in March 2017 for Joint Submission to the Universal Periodic Review of Ukraine (Third Cycle, 28th session 2017) in United Nations Human Rights Council, and amended in July 2017 due to swift degradation of situation with human rights in Ukraine.

Key problems revealed are: war, poverty, impunity of the most crimes against person, poor implementation of human rights in judicial practice, economic barriers in access to justice, authoritarian practices harmful for national, cultural, religious and dissenting minorities, oppression of free speech, violations of privacy and property rights by state policies, predatory monopolism and elitism.

Key propositions are: to amend Constitution of Ukraine, recognizing universal unalienable nature and autonomous meaning of human rights; to reduce court fees in typical cases of human rights violation, especially by officials and law enforcers; allow lawyers to develop pluralism of legal opinions and create alternative independent bar associations without coercive membership in Ukrainian National Bar Association; stop blocking social networks; stop force people and media to use Ukrainian language by violence; stop dictate religious organizations how to worship and manage, comply obligations, noted in §§ 86-91 of judgment of European Court of Human Rights in the case of Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine (No. 77703/01 by 14 June 2007); stop involve people to aggressive war, don't discriminate pacifists, comply obligations, noted in UN Human Rights Committee Resolution No. CCPR/C/UKR/CO/7 by 22 August 2013, especially stop violence against minorities and dissenters, provide right to conscientious objection on non-discriminative basis; stop censorship of online petitions; allow people to participate in inclusive public dialogue.